Kontakt na organizaci

Adresa sídla:
Komunitní centrum Most, z.s.
Zlatnická 187/5 
434 01 Most

Mobil: 724 271 823
E-mail: kcm1@centrum.cz

Chtěli bychom vyslovit poděkování všem spolupracujícím jednotlivcům i organizacím, našim dárcům a vůbec všem, kteří podporovali a podporují naše projekty a přispěli k rozvoji našich aktivit. Projektová dotace umožňuje existenci a zabezpečuje plynulý, stabilní a profesionální chod a rozvoj programů Komunitního centra Most.