O nás

Komunitní centrum Chánov bylo založeno v roce 2001, tehdy pod názvem "Sportovní klub Chánov". Současný název získalo občanské sdružení o půl roku později, a to z důvodu převažujícího zaměření na sociální problematiku. Sdružení má celkem 8 zaměstanců, kteří jsou připraveni plně podpořit realizaci všech služeb, které občanské sdružení nabízí. Cílovou skupinou jsou osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby sociálně slabé, romská menšina.Hlavním posláním je průběžný monitoring sociální situace a potřeb Romů, využívání jejich volného času, monitoring vzájemných vztahů Romů v Chánově.